לוח מועדים לשנת הלימודים תשע"חהפעלת קורס ביטחון, בטיחות ושעת חירום  וקורס חינוך לזהירות בדרכים
באופן מקוון במכון מופ"ת בשנת הלימודים תשע"ח

שלום רב,

מכון מופ"ת בשיתוף האגף להכשרת עובדי הוראה מציע למכללות להכשרת מורים גישה לקורסים מקוונים המאפשרים לקיים את הלמידה ולעבור את מבחני ההסמכה לקורסים "בטחון, בטיחות ושעת חירום" ו"חינוך לבטיחות וזהירות בדרכים".

להלן מועדי הקורסים לשנת הלימודים תשע"ח:

קורס- ביטחון, בטיחות ושעת חירום

06/11/17 - 27/11/17

י"ז בחשוון תשע"ח - ט' בכסלו תשע"ח

01/01/18 - 22/01/18

י"ד בטבת תשע"ח - ו' בשבט תשע"ח

07/05/18 - 28/05/18

כ"ב באייר תשע"ח - י"ד בסיוון תשע"ח

קורס- חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים (זה"ב)

04/12/17 - 25/12/17

ט"ז בכסלו תשע"ח - ז' בטבת תשע"ח

05/03/18 - 26/03/18

י"ח באדר תשע"ח - י' בניסן תשע"ח

04/06/18 - 25/06/18

כ"א בסיוון תשע"ח - י"ב בתמוז תשע"ח

·

·סמסטר קיץ אינטנסיבי
קורסים: ביטחון, בטיחות ושעת חירום
            חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים (זה"ב)

09/07/18 - 23/07/18
כ"ו בתמוז תשע"ח - י"א באב תשע"ח


*קורסים אלה הינם תנאי לקבלת תעודת הוראה

שינוי אחרון: 2/10/2017, 12:24